Ama Lou memperkenalkan visual baharu untuk 'Same Old Ways'

Ama Lou menyampaikan visual baharu untuk 'Same Old Ways,' yang boleh didapati pada tahun lepas 'AT LEAST WE HAVE THIS' tahun lepas.