Gramzunkut menghidupkannya dalam visual untuk 'Wanna Ride on My Wave'

Penonton boleh menonton video Gramzunkut untuk 'Wanna Ride on My Wave,' bersama-sama dengan video lain untuk 'Still Dippin Doenutz.'