Juu2x merekrut Q Da Fool dan No Savage untuk 'Lethal'

Juu2x Q Da Fool No Savage bersatu untuk 'Lethal,' salah satu lagu paling sukar yang sesuai untuk getaran 2022.