California merancang untuk menjadi tempat perlindungan pengguguran jika Roe lwn. Wade terbalik

Negeri California merancang untuk menjadi tempat perlindungan bagi wanita yang mahukan pengguguran jika Roe lwn Wade diterbalikkan.