Gary Chambers Jr. menegaskan kerajaan menghalang orang Kulit Hitam daripada mencapai kuasa

Dalam Bulan Sejarah Hitam eksklusif ini, Gary Chambers Jr. membincangkan pencalonannya untuk Senat Louisiana, kepentingan undi Hitam dan banyak lagi.