Magic Johnson tidak berminat untuk menonton rancangan 'Winning Time' HBO tentang dinasti Lakers

Magic Johnson tidak menyokong rancangan baharu HBO 'Winning Time' tentang dinasti Lakers kerana dia tidak diminta untuk mengambil bahagian.