Zombi Flatbush

RZA dan Zombi Flatbush bergabung tenaga untuk 'Penagih Palam'

Kerjasama RZA Flatbush Zombies juga memberi penghormatan kepada filem klasik Quentin Tarantino dalam klip iringan lagu itu.

RZA dan Zombi Flatbush memberi penghormatan dengan video 'Quentin Tarantino' baharu

RZA dan Flatbush Zombies bekerjasama untuk penghormatan terbaru mereka kepada 'Quentin Tarantino.' Visual adalah susulan kepada 'Plug Addicts.'