Kojey Radical, Kelis, dan Tiana Major9 adalah 'Talkin'' dalam visual baharu

Video 'Talkin' Radikal Kojey menampilkan Kelis dan Tiana Major9